Nekünk csak Makó számít!

A Lokálpatrióták választási programja

Pártpolitikai csatározások helyett összefogásra és együttműködésre van szükség. Az önkormányzati választások rólunk, makóiakról szólnak, hiszen szeretett városunk jövőjéről döntünk. Lokálpatrióta közösségként nincs szükség jobb, és baloldalra, most csak Makó számít!

Mindannyian azt szeretnénk, ha Makó egy élhető, fejlődő várossá válna, amely megbecsüli idős polgárait, támogatja az aktív korosztályokat és lehetőségeket biztosít a fiataloknak. Egy olyan település lenne a Dél-Alföldön, ahová szívesen látogatnak el a turisták mind belföldről, mind a határon túlról, amely büszke több százéves múltjára és hagyományaira, ugyanakkor készen áll válaszolni a 21. század kihívásaira.

Egyesületünk jelöltjeivel közösen készen állunk arra, hogy az Önök támogatásával Makó városát szolgáljuk a következő években! 

Élhető város

 •  Mindannyiunk közös vágya, hogy Makón minél több fiatal találja meg a számítását. Ennek érdekében fecskelakás programot indítunk és kibővítjük az ingyen telek programot, továbbá olyan kulturális eseményeket szervezünk, ahol minden korosztály jól érezheti magát. A vasútállomásnál található egykori MÁV-épületet fecskelakásokká alakítjuk át.
 • Felülvizsgáljuk a bérlakás rendeletet, forrást rendelünk a rosszállapotú lakások felújítására.
 • Megoldást keresünk a belvárosi parkolás problémájára. A Hunyadi utca elején található rossz állapotú ingatlanokat önkormányzati kezelésbe vesszük, és a területen parkolókat, valamint új belvárosi parkot alakítunk ki.
 • A jelenlegi szociális támogatásokat megőrizzük, és a támogatások összegét inflációkövetővé tesszük, hogy azok értéke ne csökkenjen.
 • Társasházi felújítási pályázatot indítunk, amely a homlokzat felújítása mellett a műszaki tartalom korszerűsítésére lesz elérhető.
 • Új járdaprogramot indítunk.
 • A MÁV-val közösen rendbe tesszük a vasútállomást és környékét. 
 • Megoldást találunk az idősek otthona kibővítésére. Koncepciótervet készítünk a Lonovics sugárúti egykori kórházi épület idősek otthonává történő fejlesztésére.
 • A város több pontján kisebb közösségi tereket hozunk létre, ahol a makóiak összegyűlhetnek, akár önszerveződés útján, akár az önkormányzat által szervezett programokra.
 • Makó fejlődése és az itt élők életminősége szempontjából két közlekedési beruházás is kulcsfontosságú. Ezek azonban csak állami támogatással készülhetnek el, de fontosnak tartjuk felhívni a figyelmet a támogatásukra, és a városi szintű lobbizást a megvalósulásuk érdekében. Az egyik ilyen beruházás az elkerülőút befejezése a város nyugati oldalán. Hamarosan Románia is csatlakozik a schengeni övezethez, így megnőhet a forgalom a Kiszombor felőli határszakaszon. Fontos, hogy az a megnövekedett forgalom ne városunkon keresztül érje el az M43-as autópályát.
 • A másik fontos beruházás a vasútvonal felújítása Szeged felé, valamint a szegedi vasúti híd megépítése. Szeged az egyetemnek, a lézerkutató központnak és az oda települő autógyárnak köszönhetően fejlődésének egy új szakaszába lép. Makó városát ehhez a fejlődési pályához kell hozzáfűzni, amely a gyors elővárosi vasúthálózat kiépítésével és a Tisza felett átívelő, Szeged belvárosához való kapcsolódást lehetővé tevő híd megépítésével érhető el.

Fejlődő város

 • A makóiak is megérdemelnek egy modern uszodát, hiszen a fürdő fejlesztése nem csak az ide érkező turistákról kell, hogy szóljon! 
 • Ipari parkunk fejlesztését fel kell gyosítani! A célunk az, hogy a terület befektetőkkel legyen teli. Használjuk ki, hogy Makó a határ mellett fekszik, legyen városunk logisztikai centrum. 
 • Felújítjuk és korszerűsítjük a városháza épületét, ahol létrehozzuk a szolgáltatók központi ügyfélszolgálatát a könnyebb ügyintézés segítése érdekében. A helyi vállalkozások támogatására külön irodát hozunk létre a városházán.

Biztonságos város

 •  Modernizáljuk a város közvilágítási rendszerét, ennek köszönhetően nem csak takarékosabb, de nagyobb fényerővel rendelkező lámpákat telepítünk, így téve biztonságosabbá városunkat. 
 • Teljesen felújítjuk a közterületi, bűnmegelőzési kamerarendszert, amely mára alig-alig működik. 
 • Megerősítjük a közterület felügyeletet, folytatjuk az együttműködést a rendőrséggel és a polgárőrséggel. 
 • Kibővítjük a jelzőrendszeres házi segítségnyújtást, hogy egyetlen makói se maradjon ellátás és segítség nélkül.

Egészséges város

 •  A kórház vezetésével együttműködve mindent megteszünk a megszűnt kórházi osztályok visszaállítása érdekében. Városunknak jól működő, modern egészségügyi intézményre van szüksége, ahol a makóiak megfelelő ellátásban részesülhetnek, ezért a kórházzal együttműködve támogatjuk az egészségügyi szakellátás fejlesztését, új eszközök beszerzését és szakemberek foglalkoztatását. 
 • Az önkormányzat támogatásával rendszeres szűrővizsgálatokat szervezünk. 
 • Felújítjuk a mentőállomás épületét. 
 • Minden fejlesztésnél figyelemmel kísérjük, hogy a mozgáskorlátozottak számára is megközelíthető legyen az épület. Megteremtjük a városháza első emeleti dísztermének megközelíthetőségét a mozgássérültek számára. 
 • Év végi jutalmat adunk a makói egészségügyi és oktatási dolgozók számára.
 • Szolgálati lakást biztosítunk a Makóra költöző egészségügyi és oktatási dolgozóknak.
 • Sportnegyedet hozunk létre: a Makó Aréna közvetlen környezetében további beruházások segítségével tömegsport centrumot létesítünk.

Zöld város

 •  Faültetési programot hirdetünk a város belterületein, továbbá a közútkezelővel összefogva véderdőt alakítunk az elkerülő út mentén, így csökkentve a városi szállópor mennyiségét.
 • Modernizáljuk a város távhő rendszerét, így csökkentve a hőmennyiségét, javítva egyúttal a szolgáltatás minőségét. A Galamb József Mezőgazdasági Technikumban megvalósult fejlesztések mintáját követve felhasználjuk a fürdő által már elhasznált melegvizet. A rendszerre első ütemben rákötjük a József Attila Gimnáziumot, a sportcsarnokot és a régi mozi, valamint a megújuló Istók-ház épületét. Ennek köszönhetően egy modern és zöld oktatási negyed jön létre a belváros szívében.
 • Minden önkormányzati tulajdonú épületre napelem és napkollektor kerül, 5 éven belül Makó lesz az ország legzöldebb járási székhelye.
 • Az önkormányzati cégek részére elektromos meghajtású autókat szerzünk be. 
 • Kibővítjük a szelektív hulladékszállítást minden makói háztartásra, a gyűjtőszigetek ürítését sűrítjük. 
 • Minőségi zöld környezetet hozunk létre a zöldfelületek, parkok felújításával a Petőfi-parkban, a Juhász Gyula téren, a Kálvin téren, a Szent István téren, a Bajcsy lakótelepen és a Hunyadi utcai tömbbelsőben és a volt Bartók-iskola épülete előtt.
 • Lezárjuk a vízminőség-javító programot, hogy végre a makóiak is egészséges ivóvizet kapjanak. Az állami tulajdonba került ivóvízhálózat teljes, városi szintű korszerűsítését kezdeményezzük. Az ivóvíz minősége a hálózat állapotától is függ, nem csak a hálózatba táplált víztől.
 • Fontosnak tartjuk, hogy a szennyvízcsatorna hálózathoz minden egyes háztartás csatlakozzon. Ennek érdekében tájékoztató kampányba kezdünk. 
 • Kiemelt ügyként kezeljük az állatvédelmet. Felgyorsítjuk és kibővítjük az ivartalanítási programot, a gyepmesteri telepet menhellyé alakítjuk.

Modern város

 • A szegedi egyetemmel együttműködve felsőoktatási tanszéket hozunk létre Makón, amely egy kutatóintézettel kiegészülve elindítja a fejlődés útján városunk kutatás-fejlesztési szektorát. A mezőgazdasági profilú intézményben elindulhat a makói hagyma genetikai fejlesztése, valamint a makói hagyma brandjének kialakítása. A Galamb József Mezőgazdasági Technikummal együttműködve az aradi utcai tanműhely területén – annak megújításával – új képzési helyszínt hozunk létre, amely mind a középiskola, mind az egyetemi tanszék és kutató központ használhat majd.
 • Kibővítjük a hiányszakmák tanulására vonatkozó önkormányzati ösztöndíjprogramot. Új tanoda programot indítunk a felzárkóztatás érdekében, valamint munkavállalóknak szóló átképző programokat indítunk a középiskolákkal együttműködve. 
 • Fejlesztjük az online ügyintézési rendszert a hivatalban. Ugyanakkor folyamatossá tesszük a körzeti és hivatali fogadóórák és fórumok megtartását.
 • Modern eszközökkel fejlesztjük városunk játszótereit és a magyarhertelendi tábort. 
 • Digitalizáljuk a városunk múltját feldolgozó tudományos munkákat. 
 • Társasház-felújítási programot hirdetünk, ahol a lakók a homlokzatok felújítása mellett az épületek közös tulajdonú villamosáram-hálózatának felújítására is pályázhatnak majd. 
 • Fejlesztjük a város csapadékvíz-elvezető rendszerét, támogatjuk a záportározó megépítését és a Nagyér csatorna mihamarabbi lefedését a vízzel való felelős gazdálkodás érdekében.

Vendégváró város

 •  Új turisztikai attrakciók kialakításával elérjük, hogy Makó ne csak egynapos úticél legyen. 
 • Megvásároljuk a múzeum és az Espersit-ház közötti ingatlant és a telkeket összenyitva múzeumnegyedet hozunk létre.
 • Új városkaput alakítunk Makó autópálya felőli bejáratánál. 
 • További fejlesztések segítségével új, teljes értékű turisztikai desztinációvá válik a Maros-part. Felújítjuk a Vadászházat, szálláshelyeket hozunk létre. Sétányt alakítunk ki a strand és a Lombkorona sétány között, fejlesztjük a strand szolgáltatásait. 
 • Felújítjuk a Konviktus házat, ahol a Szeged-Csanádi Egyházmegyével közösen a csanádi egyházmegye történetét bemutató kiállítást rendezünk be. 
 • Nagyobb hangsúlyt fektetünk a konferenciaturizmusra, élve a Korona szálló adta lehetőségekkel.
 • Colorcity Makó: szegedi példák alapján az ingatlanok tulajdonosaival közösen művészeti célokra használjuk fel az üres tűzfalakat.
 • Megerősítjük testvérvárosi kapcsolatainkat, támogatjuk a testvériskolai kapcsolatok kialakítását, a cserediák programok létrehozását. 
 • Tovább színesítjük a város kulturális életét, odafigyelve a belvárosban élők nyugalmára. A fesztiválokat több helyszínen rendezzük meg, nem minden esetben a főtéren.

Együttműködő város

 •  Bevezetjük a részvételi költségvetést: minden évben a költségvetés egy részét a makói polgárok által meghatározott célra költjük el. A makóiak előzetesen eljuttathatják a javaslataikat, amelyekről online és papír alapú szavazás segítségével dönthetnek a város polgárai. A legtöbb szavazatot kapott javaslatokat valósítja meg a város.
 • Kiemelten támogatjuk a városunkban működő civil és sportszervezeteket. 
 • A múzeum látogatását és a könyvtárba való beiratkozást ingyenessé tesszük.

Épített örökségünk védelme

 •  Tárgyalásokat kezdeményezünk a Magyar Postával a makói központi posta épületének felújításáról.
 • Az egyházakkal és a gyülekezetekkel összefogva felújítjuk az újvárosi református templomot és az evangélikus templomot.
 • Az Istók-házat az örökhagyó végakaratának megfelelően felújítjuk és művészeti célra hasznosítjuk a József Attila Gimnáziummal közösen.
 • Állami támogatás és magánbefektetők segítségével idősek otthonává alakítjuk a volt Erzsébet-árvaház (majd idegosztály) Lonovics sugárúti épületét.
 • A tulajdonosokkal összefogva felújítjuk a Bérpalota homlokzatát.