Felhasználási feltételek

Általános feltételek:

Ha ön a Csípős (https://mcsipos.hu) oldalait meglátogatja, elfogadja az alábbi feltételeinket:

A Csípősön fellelhető valamennyi szöveges, fotós és multimédiás tartalom a hírportál kiadójának szellemi tulajdonát képezi.

A kiadó nem vállal felelősséget a szolgáltatás elvárttól eltérő működéséből, megváltozásából, leállásából eredő esetleges károkért.

A Csípősön fellelhető valamennyi – a kiadó szellemi tulajdonát képző – szöveges, fotós, vagy egyéb multimédiás tartalom átvétele, továbbértékesítése vagy újraközvetítése csak az alábbi módon történhet meg:

Az mcsipos.hu tulajdonát képező írások, videók, és hanganyagok eredeti formában, forrásmegjelöléssel szabadon átvehetőek. A portálon megjelenő képek csak az eredeti cikkekkel és egyéb írásokkal együtt vehetőek át, azoknak bármilyen egyéb felhasználáshoz a kiadó vagy a szerző előzetes engedélye szükséges.

Fotós tartalom felhasználásakor tilos bármilyen képszerkesztő programmal módosítani a képeket

A kiadó a pontos, hiteles, objektív információk és hírek közlésére törekszik, de a tájékoztatásból fakadó esetleges károkért felelősséget nem vállal.

Hozzászólási feltételek:

A Csípős oldalain írt hozzászólások moderálás után kerülnek ki.

A Csípős oldalain közzétett hozzászólások nem használhatók reklámtevékenység folytatására és nem helyezhető el bennük semmiféle, az oldal működését bármilyen módon befolyásoló, vagy akadályozó script.A Csípős Facebook oldala moderált. A moderálás az alábbi elvek szerint működik, mely minden felhasználóra kötelező érvényű. A moderálás célja a cég, valamint a társadalom nagy része által elfogadott hangvételű tartalom biztosítása az oldalon.Tilos bármely olyan tartalom feltöltése, – ilyen esetekben az egész bejegyzés törlésre kerül, – amely:

 1. Vulgáris, obszcén, fenyegető, trágár, zaklató vagy veszélyes.
 2. Mások jogait sérti , rágalmaz, valótlan, jogtalan.
 3. Kisebbségi, vallási, faji, nemzetiségi vagy szexuális hovatartozását sért.
 4. Jogsértő, hatályos jogszabályba ütközik, bűncselekményre való felhívást, jelentkezést tartalmaz.
 5. Jó ízlést sértő, pornográf, önkényuralmi jelképeket vagy erőszakot ábrázoló képeket, illetve ilyen témájú weboldalra vezető linket tartalmaz.
 6. Szabadalmi-, védjegyoltalmat sért.
 7. Szerzői jogot sért.
 8. Üzleti vagy pénzszerzési célú
 9. Az oldalt és annak tulajdonosait, üzemeltetőit nem kívánatos színben tünteti fel.
 10. Más weboldalakat, Facebook oldalakat, azok aktivitásait, promóciós tevékenységeit reklámozza.

A Felhasználó letiltásának szabályai:Az a felhasználó, aki hozzászólásaival 2 alkalommal is tiltott tartalmat tesz közzé, az letiltható. A moderátor által egyszer már eltávolított tartalom újbóli visszahelyezése szintén letiltással jár.TémarombolásTörlésre kerülnek az alábbi tartalmak:

 1. Nagy terjedelmű szövegek bemásolása, melyek akadályozzák az olvashatóságot.
 2. Több alkalommal az olvashatóságot és a kommentfolyam átláthatóságát hátráltató képi, videós vagy hangfelvételeket posztok.
 3. Nem a témához kapcsolódó, „offtopic” tartalmak.
 4. Más személyes adatainak nyilvánosságra hozatala, amennyiben az az érintett hozzájárulása nélkül történt.
 5. A cég, valamint az oldal jó hírnevének sértése, a közösség tagjainak provokálása, a Csípős és az oldal alaptalan rágalmazása.

Adatvédelem

A felhasználók fizikai (nem internetes) elérésére alkalmas adatait a Csípős nem gyűjti.

Amennyiben a Felhasználó e-mailt (pl. üzenetet, olvasói levelet) küld, úgy az Adatkezelő rögzíti a Felhasználó e-mail címét, és azt a szolgáltatás nyújtásához szükséges mértékben és időtartamban kezeli.

Az Adatkezelő a Támogató Személyes adatait a támogatás biztosításához szükséges mértékig kezeli. Ebben a körben a fizetési szolgáltató az Adatkezelő részére hozzáférhetővé teszi a Támogató egyéb, az utaláshoz kapcsolódó Személyes adatait, valamint, azt a tényt, hogy a tranzakció teljesült-e.

Az Adatkezelésre a Felhasználók önkéntes, előzetes, megfelelő tájékoztatáson alapuló nyilatkozata alapján kerül sor.

Adatkezelő a Felhasználó hozzájárulásával kezeli a Felhasználó által a hírlevélre feliratkozáskor megadott e-mail címet. A hírlevélre való feliratkozás csak a Felhasználó hozzájárulásával valósulhat meg. Az adatkezelés célja: rendszeres hírlevél küldése a Felhasználó részére. A hírlevélről a hírlevél alján található linkre kattintva lehet leiratkozni. A hírlevélről történő leiratkozás a hozzájárulás visszavonásának tekintendő. A hozzájárulás visszavonásával a kezelt adatok törlésre kerülnek.

Az Adatkezelő a hírlevelek tekintetében a MailChimp (512 Means St Suite 404 Atlanta, GA 30318 USA) szolgáltatását veszi igénybe, amely társaság a www.mailchimp.com oldalon tárolja az adatokat az adatkezeléshez történő hozzájárulás visszavonásáig.

A Felhasználó által megadott Személyes adatok illetőleg elküldött e-mailek kezelése mindaddig fennmarad, amíg a Felhasználó a nem kéri azok törlését.

A Felhasználó bármikor kérheti, hogy Adatkezelő tájékoztassa, hogy kezeli-e a Személyes adatát, és ha igen, akkor az általa kezelt személyes adatokhoz biztosítson hozzáférést.

A Felhasználó bármikor kérheti az Adatkezelő által kezelt Személyes adatainak helyesbítését vagy módosítását.

A Felhasználó kérheti az Adatkezelő által kezelt személyes adatainak törlését. A törlés akkor tagadható meg, ha a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából az adatkezelés szükséges, ha a személyes adatok kezelésére jogszabály felhatalmazást ad, illetve jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez. A törlési kérelem megtagadásáról az Adatkezelő minden esetben tájékoztatja a Felhasználót, megjelölve a törlés megtagadásának indokát. Személyes adat törlésére irányuló igény teljesítését követően a törölt adatok már nem állíthatók helyre.

Az Adatkezelő fenntartja magának a jogot, hogy a jelen Tájékoztatót egyoldalú döntésével – a hatályos jogszabályokkal összhangban – bármikor módosítsa.