Testületi ülés Makón – ÉLŐ

Reggel 9 órától ülésezik a testület. Kövesse a történéseket folyamatosan frissülő cikkünkkel!

13891417

9:04 Az ülés elkezdődött. Dr. Hadik György (Fidesz) nincs jelen, a többi képviselő itt van.

9:07 Elfogadták a napirendi pontokat. Napirend előtti felszólalások következnek.

9:08 Dr. Sánta Sándor (Fidesz) szólalt fel, aki ismerteti a 25 évvel ezelőtti rendszerváltás történéseit. ,,Megtisztelő feladatként kaptam, hogy ezt elmondjam.” Egy perc néma csendet kért, azok emlékére, akik már nincsenek közöttünk az első testület tagjai közül.

9:14 Weszelyné Véghseő Henriett Mária (Fidesz) megköszönte, hogy megvalósult a pénteki kerekasztal beszélgetés, a plakátkiállítás. Szeretné, ha a beszélgetést levetítenék az iskolákban.

9:16 Farkas Éva Erzsébet polgármester (Fidesz): ,,Szeretném én is megköszönni a résztvevőknek a műsort október 23-án és a civil szervezetek közreműködését.”

9.17 Czirbus Gábor (Fidesz) ismerteti a legutóbbi rendkívüli ülés döntését a szemétszállítással kapcsolatban. Bővebben itt.

9:19 Kádár József (Fidesz) szerint érdekes dolgokat tudhattunk meg Medgyesi Pál tv interjújából. ,,Alpolgármester úr, miről tudtak a polgármesterek, a FEB tagok?”

9:20 Czirbus Gábor: ,,Én Interneten néztem, nem értem, hogy Zeitler Ádám (Jobbik) milyen rossz minőségről beszélt legutóbb. Egyébként pedig nem láttam lebontást, hogy melyik dolgozó milyen jutalomra, prémiumra volt jogosult. Több polgármester a vezérigazgató úr fizetését nem ismerte, csak a %-os emelést.”

9:23 Toldi János, Weszelyné Véghseő Henriett Mária (mindkettő Fidesz) és dr. Török Miklós (DK) is szólni akar. Ha Vízmű ügyben, akkor a mai nap is sokáig tart majd.

9:24 Marosvári Attila (PSZM) válaszol Czirbus Gábornak. ,,Medgyesi nem adta vissza a fizetését a FEB-tagoknak. A prémium kifizetéséről a FEB döntött, menedzser szerződés alapján, amit még dr. Sánta Sándorék találtak ki. A polémia arról zajlik, hogy sok vagy a kevés-e a kifizetés. Ez egy gazdasági társaság. Kimutatták a kifizetéseket, de egy szó nem volt arról, hogy vállalkozói típusú árbevetéle volt. Alpolgármester úr tudja ez az összeget? ’11 és ’14 között 780 millió forint vállalkozói árbevételt produkált a cég. Nem gondolom, hogy sajnálni kéne a pénzt a végrehajtóktól, menedzserektől. Arra hivatkoznak, hogy kilopták a pénzt. Ez a testület mikor hozott arról döntést, hogy kezdeményezzük az Alföldvíznél a vízdíjcsökkentést? Nem tudom hova rakni ezt a logikát.” Az idő miatt nem tudta befejezni a gondolatmenetét.

9:30 Czirbus Gábor: ,,Én Kádár József kérdésére voltam kíváncsi, nem azokról, amikről Marosvári képviselő beszélt.”

9:30 Marosvári Attila: ,,Medgyesi Pál nem mondta, hogy tételesen tudta a felügyelő bizottság a kifizetéseket. Ne adjunk a vezérigazgató szájába olyat, amit nem mondott ki.”

9:33 dr. Török Miklós: ,,Egyesek hulladékégetőnek használják fűtő berendezésüket Makón. Nem lehet az utcára kimenni este, mert nagy a füst. Azt javaslom, hogy az önkormányzat tudatformálásban járjon elő, legyen kampány, hogy mit lehet elégetni.”

9:35 A show folytatódik: Weszelyné Véghseő Henriett Mária szerint érdekes, hogy az autógyártókhoz hasonlítja a Vízműt Medgyesi Pál. ,,Milyen dolog az, hogy nem adhatja ki az iratokat? Amit kérnek, azt át kell adni. Az árbevételt nem jutalmakra kellett volna adni, hanem vízdíjcsökkentésre, karbantartásra. Azt javaslom, hogy hívjuk meg Medgyesi Pált testületi ülésre.”

9:38 Farkas Éva Erzsébet polgármester szerint a végelszámoláshoz szükséges anyagokat sem kapták meg, emiatt taggyűlések is elmaradtak. ,,Elutasítom, mely szerint olyan adatokat kértem, amit nem tudott ideadni”. Marosvári válaszára, mely szerint nem tudja követni a logikájukat: ,,Hogy a pénzt nem lehetett volna visszaadni a lakosoknak, én azt nem értem.Szükséges polémiát nyitni erről a dologról.”

9:41 Toldi János szerint vissza kell emlékezni az egy évvel ezelőtti dolgokra, akkor Medgyesi Pál elköszönt tőlük. ,,A térségi polgármesterek nem tudhatták, hogy mennyi fizetést kap.”

69637477

9:46 Marosvári Attila egyetért Toldi János utolsó mondatával: ,,Járjunk utána!”. 2010-ben, vagy ’11-től az Energia Hivatal állapította meg a vízdíjat és nem az önkormányzat. ,,Ha a víz akkor sok volt, akkor most is, mert azóta nem változott. Kérjünk csökkentést! Egy fillért nem fordítanak karbantartásra. Nehéz két perces korlátokban beszélni, hiszen alpolgármesterrel és polgármesterrel sem tudok beszélni az üléseken kívül”.

9:49 Farkas Éva Erzsébet polgármester visszautasította az őt és Czirbus Gábort ért vádakat. ,,Tanulság: az eset megmutatja, hogy hogyan lehet élni és visszaélni a közpénzekkel.”

9.51 Kovács Sándor (Fidesz) kért szót utolsóként. Szerinte is lehetett volna vízdíjat csökkenteni és karbantartani. Még nincs vége: kérdést intézett az alpolgármesterhez.

9:53 Czirbus Gábor: ,,Forintra pontosan nem tudjuk, hogy a három külsős cég mennyi bérleti díjat fizetett vissza.” Más téma: egy milliárd forintból zajlott ivóvízminőségjavító program.

9:54 Weszelyné Véghseő Henriett Mária is felszólal még: ,,Majd a bíróság igazságot tesz, a pénzt remélem visszakapják, akiktől elvették.”

9:55 Marosvári Attila elmondása szerint az ivóvízminőségjavító programnak nincs köze az Alföldvízhez.

9:57 Végre nem Vízmű: Gáspár Sándor (MSZP) szerint Maroslele felé sok a gyorshajtó az autópályára fele, ott lehetne mérni. Arról is érdeklődik, hogy mikor lesz ároktakarítás a körzetében.

9.58 Nagy Nándor, a Városgazdálkodási Nkft. ügyvezetője elmondása alapján folyamatosan zajlik a közmunka programmal a takarítás. Ehhez kapcsolódik Kovács Sándor tájékoztatása, mely szerint faágak lógnak az úttestre, járdára. Ezen kívül a piros felfestés a kerékpárutak és az utak találkozásánál eltűnt, újra kellene festeni.

10:01 Zeitler Ádám közérdekű dolgokkal folytatja. Érdeklődik, hogy a régi városháza kapuja mikor kerül vissza a helyére. Ezen kívül kíváncsi, hogy a városvezetésnek mi a szándéka azzal az épülettel. Nagy Nándor válaszol: az utak festése hétfőn kezdődött, két hét múlva kész. A régi városháza nagykapu forgózsámolya kimozdult, két hét mire visszakerül. Farkas Éva Erzsébet ismerteti a terveket: a gyerekkönyvtár az új Makovecz-könyvtárba kerül majd, a levéltárnak ,,méltó helyet szeretnének találni”, a földhivatalnak is keresik. A felső termek nappali kórház, gyógyászati központ lenne, az alsó szinten kiállítótér.

10:05 dr. Sánta Sándor kérésére Nagy Nándor elmondta, hogy a Wesselényi 37. szám alatti ház már lakható állapotban van.

10:07 Kovács Sándor újra szót kér. Lakossági panaszok vannak a T-Home Internetszolgáltatásával kapcsolatban. Dr. Bálint-Hankóczy Beatrix jegyző szerint csak levelet tudnak írni, ezt megteszik.

10:09 Polgármesteri tájékoztató. dr. Török Miklós: ,,Polgármester asszony több vallás képviselőjével találkozott. Mi a véleménye a vallás és az állam kapcsolatáról? Farkas Éva Erzsébet elmondta, hogy programok miatt találkozott velük sűrűn. Jövő hónapban a vállalkozókkal szeretne. A tájékoztatót elfogadták.

10:11 Alpolgármesteri tájékoztató. dr. Török Miklós: ,,Szóvá tettem korábban, hogy büdös a víz, köszönöm, hogy alpolgármester úr gyorsan elintézte.” Ezt is egyhangúlag elfogadták.

10:13 Dr. Kozák Péter, az Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság igazgatója kap szót, aki ismerteti az elmúlt egy év ár- és belvízvédelmi tevékenységét. Toldi János arra kíváncsi, hogy hogyan tudtak 80 cm mélységben mederkotrást végezni, hiszen neki korábban azt mondták, hogy ökológiai veszélye van. Kovács Sándor azt kéri az igazgatótól, hogy ha már jó idő van, akkor rakják rendbe a csatornákat.

15374131

10.27 Dr. Kozák Péter szerint szakmai körültekintéssel megoldható a 80 centis kotrás. Prioritás, hogy a tavalyi problémák idén ne jelentkezzenek.

10:30 Jöhetnek az előterjesztések. A vagyonrendelet és a lakásrendelet módosításának ismertetésére felkérték Marosvári Attilát. ,,Furcsállom, hogy én ezt az anyagot vasárnap elküldtem, akkor miért nem küldték el tovább a többi képviselőnek.” Marosvári szerint semmi nem indokolja, hogy polgármesteri jogkörbe kerüljön a két millió forintnál kevesebbe kerülő vagyon eladása. Számos olyan tétel is van, ami több jogkört biztosít a polgármesternek, Marosvári szerint az eddig rendszer jól működött, nem kellene változtatni. ,,Értelmezhetetlen számomra, huszonöt évig nem így működött a rendszer, ennél átláthatóbb szerintem, mint ami most működik, nem nagyon lehet.”

10:41 A jegyző szerint a Szervezeti és Működési Szabályzat szerint jártak el az anyag kiküldésekor. Marosvári Attila azt megérti, csak azt nem, hogy miért ma reggel adták kézbe a módosítást, lett volna lehetőség tegnap is. Az átruházott hatáskörökben hozott döntésekről kapnak anyagot majd a képviselők – mondta a jegyző, majd a polgármester az anyag áttekintésére szünetet rendelt el. Folytatás 11.15-től.

49141128

11:17 Lassan visszaérkezik minden képviselő, az előterjesztésekkel folytatjuk az ülést.

11:31 A szünetben átnézték a módosított vagyonrendeletet. Farkas Éva Erzsébet: ,, a vagyonrendeletre azért van szükség, hogy a bekövetkezett jogszabályváltozásokkal összhangban legyünk.” Elhangzott: a lakáskoncepció is indokolja, hogy több jogköre legyen a polgármesternek. A polgármester elárulta, hogy a bizottsági ülésen kettő módosítást elfogadtak, most is egyesével szavaznak majd róla.

11:39 dr. Sánta Sándor úgy gondolja, hogy nagy teret adtak a módosításoknak. Nem tudja, hogy ezek az ellenzék vagy a lakosok érdekeit tartják szem előtt. Marosvári Attila megdöbbent ezeken a mondatokot. Ő ún. ellenzéki képviselőként nem nagyon tud beleszólni semmibe a többség miatt, most szakmai dolgok miatt szeretné módosítani a rendeletet. Nem hiszi, hogy egy kétmillió forint alatti vagyontárgy eladása miatt nem lehet rendkívüli ülést tartani, mint amit egyébként szoktak is: átlagban két hetente tartanak ülést. A rendelet szerint évente számolna be a hatáskörökben hozott döntésekről a polgármester. ,,Nagy felelősség lesz így polgármester-asszonynál, ami nem biztos hogy szerencsés.”

11:49 A következőkben együtt vitáznak a vagyon- és a lakásrendeletről.

11:50 dr. Sánta Sándor szerint, ha a polgármester vállalja a döntést, akkor ,,ez a nyitás a demokrácia felé.” Weszelyné Véghseő Henriett Mária szerint a régi rendszer példája az Istók-ház, melyet hagytak lepusztulni. Marosvári szerint senki nem mondta,hogy minden rendben volt az elmúlt huszonöt évben. ,,A vagyonrendelet nagyjából jó volt és kérem, ne hivatkozzon az elmúlt városvezetésre. Hogyan lehet a demokrácia záloga, ha a testület egy év múlva értesül a lakásügyek döntéseiről?”

11:55 dr. Török Miklós szerint ez a vagyonrendelet visszalépés a tanácsrendszerbe, a lakásrendelettel pedig sok hajléktalan lenne. Marosvári Attila szerint egy képviselő, vagy egy lakos csak akkor tud a polgármesterhez bemenni, ha egyáltalán tud arról az ügyről előzetesen. Szerinte ez nem a nyitott városvezetést mutatja.

12:00 Farkas Éva Erzsébet a mai napon már sokadszor megismételte, hogy bármikor nyitva áll az ajtó. Weszelyné Véghseő Henriett Mária kikéri magának ezt a véleményt, hiszen múlt héten is az ő közreműködésével tudott beszélni egy vállalkozóval a polgármester. Dr. Sánta Sándor szerint Marosvári Attila szugerálja a makóiakat azzal, hogy nem történik semmi. Dr. Török Miklós pedig ,,olyanba dugja a fejét, amihez nem ért.”

12:04 Marosvári Attila: ,,Bűnöm, hogy nem járok a piacra, de én nem évente akarok értesülni a hatáskörben hozott döntésekről. Zeitler Ádám szerint igaza van a polgármesternek, hogy bármikor be mehetnek hozzájuk, de nem tudják, hogy miről van szó ha meglátogatják, nem értesülnek az ügyekről. Szerinte is sűrűbben kellene értesíteni a meghozott döntésekről.

12:07 Zajlik a visszamutogatás. Farkas Éva Erzsébet polgármester szerint húsz év örökségét igyekeznek hátrahagyni. A következő négy év nem lesz rá elég. Marosvári Attila: ,,2013-ban az Állami Számvevőszék érdemi észrevételt nem észlelt. A rossz állapotú lakások felújítására remélem lesz elég forrás.”

12:11 Farkas Éva Erzsébet nem tud óvatosan beszélni az elhanyagolt ingatlanok kapcsán. Dr. Bálint-Hankóczy Beatrix jegyző szerint nem volt rendben a vagyonkataszter 2013-ban. Toldi János megerősítette az ingatlanok állapotát.

1

12:17 A hetedik paragrafust és a tizenkettediket elutasította a Fidesz-többség. A tizenharmadikat elfogadták, mely csupán technikai jellegű dolgokat tartalmaz. Megnőtt tehát a polgármester döntési hatásköre.

12:22 Lakásrendelet. Elhangzott: az elmúlt években nem feleltek meg a jogszabályoknak az eljárások, illetve több probléma is volt az önkormányzati bérlakásokkal. A hatásköri kérdésekben azt mérlegelték, hogy mi szolgálja a bérlők érdekét és gördülékeny legyen a döntéshozatal.

12:38 dr. Sánta Sándor módosítást javasol: a lakások kiadásának döntése kerüljön vissza a testülethez mégis. Dr. Török Miklós arról érdeklődik, hogy történtek-e gazdasági számítások a rendelet megalkotásakor. Az aljegyző tájékoztatása szerint készült hatástanulmány. Közben dr. Sánta Sándor még mindig mondja a magáét, mikrofon nélkül.

12:44 Marosvári Attila visszavonta az egyik módosítását, viszont szerinte ,,a gördülékenységet nem befolyásolja a hatáskör átruházása.” Dr. Sánta Sándor arra kéri a képviselőket, hogy ne fogadják el, – egy kivételével – a módosításokat.

12:57 A többségi testület csak dr. Sánta Sándor módosítási javaslatát szavazta meg. Nem fogadták el tehát az ellenzék javaslatait.

12:58 Állattartásról szóló rendelet. Gáspár Sándor olyan helyen lakik, ahol a védőtávolságokat nem lehet tartani. Dr. Török Miklós szerint szükséges trágyatárolót építeni, úgy hogy nem zavarja a szomszédot. Marosvári Attila szerint békétlenség lehet a városban és több munka lesz a Városházán emiatt. A jegyző elmondta, hogy lakossági igény nyomán került szavazásra a rendeletmódosítás. Kádár József: ,,A szabályok betartásával oda lehet figyelni, de ha a harmadik szomszédban tartanak állatot, akkor is probléma van.” Toldi János szerint akik eddig veszekedtek, ezután is fognak.

13:08 Gáspár Sándor és Marosvári Attila tartózkodásával elfogadták.

13:09 Költségvetési rendelet módosítás. A lekötött betétekre előirányzat kell, most 4 milliárd forint lehet az az összeg. Megszavazták.

13:11 A fürdő visszatérítendő támogatása 2016. aug. 31.-el lesz visszafizetve.

81687381

13:12 Szakmai színvonalon látják el feladatukat a városi cégvezetők, 2020-ig kaphatnak megbízást. Dr. Török Miklós módosítani szeretne, 2019-ig szerencsésebb lenne szerződést adni a választások miatt. A módosítást leszavazták, a cégvezetők pedig 2020-ig maradhatnak (Kisistók Tímea, Zsámboki Erika, Márton Imre, Nagy Nándor).

13:20 Család- és gyermekjóléti központ indul az Egyesített Népjóléti Intézmény keretein belül.

13:23 Visszatérő téma: Makovecz-téri parkolás. Kulccsal zárható, parkolást gátló szerkezet kerül kihelyezésre. Nagy Nándor elmondta, hogy a tér közvilágítását megújították, a korlát elkészült, a színe még változni fog, a medencét pedig leengedik. Dr. Török Miklós nem érti, hogy közterületi parkolásért hogyan lehet kizárólagos kulcsot adni, hiszen pl. a Hunyadi utcán sincs ilyen és ott is sok a parkoló autó és ott is sokan laknak. Rajta kívül a testület többi tagja elfogadta a határozatot.

13:27 Helyileg védett épületek homlokzat-felújítására beadott pályázatok elbírálása. Három többségi tulajdonos kap támogatást.

13:31 Maros-parti utak, Lesi utcái, ipari park útjai kapnak nevet.

13:33 Megnyitja gyűjtőkörét a József Attila Múzeum.

13:35 Állandó helyet kap a ContiTech Fluid Sportegyesület.

13:36 A Széchenyi-tér 10. szám alá költözik a Tisza és Maros Vidéke Jövőjéért Egyesület, melynek elnöke Szél István, a Fidesz választókerületi titkára.

13:38 Zárt ülésen egy kérelmet tárgyalnak. Az egyebekben nem szólalt fel senki.

A következő testületi ülés november 25-én lesz.

 

 

 

Tetszenek a cikkeink? Szeretné, ha a jövőben is olvashatna ilyeneket?

A Makói Csípős kormányfüggetlen hírportál. Célunk a Makó és térségi valóság bemutatása, küzdelem a korrupció és a közéleti arrogancia ellen. Nem áll mögöttünk milliárdos és nem vagyunk kitömve közpénzzel sem. Éppen ezért működésünkre az olvasók, az Önök segítségére van szükségünk.

A Donably-n könnyedén beállíthatja, mekkora összeggel tudja támogatni munkánkat.

Havi ezer forint is nagy segítség!

TOVÁBB A RÉSZLETEKHEZ…

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on email
Email

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail-címet nem tesszük közzé.

Legfrissebb híreink

A nap idézete

69 éve született Böhm György Jászai Mari-díjas színházi rendező, dramaturg.

Tovább »

kapcsolódó cikkeink

Dr. Lantos Péter professzor lesz Makó díszpolgára

Szerdán zárt ülésen döntött arról a testület, hogy Makó Város Díszpolgára kitüntető címet adományoz Dr. Lantos Péter professzor részére, elismerve ezzel egész életművét, mellyel általános elismerést szerzett, és hozzájárult Makó város jó hírnevének öregbítéséhez. Az elismerést az augusztus 20-i ünnepségsorozat részeként adják át.

Tovább olvasom »