Testületi ülés Makón – ÉLŐ

[ad 1]

Bár karácsony előtt vagyunk, nem néz ki túl ünnepinek a napirend, hiszen számos beszámolót hallgathatunk meg, a városatyák pedig harmincegy nyílt ülési előterjesztést tárgyalnak. Kövesse az ülést folyamatosan frissülő cikkünkkel! 

A menetrend

  • Polgármesteri, Alpolgármesteri tájékoztató
  • Rendelettervezet Makó Város Önkormányzata átmeneti gazdálkodásáról
  • Beszámoló a polgármester, a jegyző és az állandó bizottságok átruházott hatáskörben hozott döntéseiről
  • Főépítész tájékoztatója a rendezési tervek hatályosulásáról, tapasztalatairól
  • Beszámoló a polgármesteri hivatal munkájáról
  • Beszámoló a jogi személyiségű társulásokban végzett tevékenységről
  • Tájékoztató az önkormányzat által alkalmazott szakértők tevékenységéről, munkájuk hatékonyságáról
  • Nyílt ülési előterjesztések
  • Zárt ülési előterjesztések
  • Egyebek

67052377

9:24 Véget ért a József Attila Gimnázium ünnepi műsora. Közben gondjaink vannak az Interneteléréssel. 15 perc szünet következik, utána kezdődhet az érdemi munka.


9:40 Elkezdődött az ülés. Czirbus Gábor (Fidesz) és Gáspár Sándor (MSZP) nélkül.

9:50 Napirend előtti felszólalások következnek. Dr. Hadik György (Fidesz) szerint sok szeretetet kapnak a lakóktól, amikor kiviszik az Erzsébet-utalványokat a 70 év felettieknek és sajnálja, hogy Gáspár Sándor betegség miatt nem tudja kivinni. Weszelyné Véghseő Henriett Mária és Toldi János is ezt erősíti meg (mindkettő Fidesz).

9:57 Farkas Éva Erzsébet polgármester köszönetét fejezi ki a civilek, sportegyesület, egyházak támogató tevékenységét.

10:00 Személyi változások a kiszombori határrendészeti kirendeltségen – erről van most tájékoztató.

10:06 Az Internettel továbbra is gondjaink vannak… elnézést kérünk olvasóinktól.

10:16 Polgármesteri – és alpolgármesteri tájékoztató. A testület elfogadta őket.

10:17 Rendelettervezet az önkormányzat átmeneti gazdálkodásáról. Kérdés nem volt, mindenki elfogadta.

10:18 Beszámoló az átruházott hatáskörben hozott döntésekről. Dr. Török Miklós (DK) kíváncsi az anyagi vonzatokra is, ami most nincs feltüntetve.

10:20 A főépítész tájékoztatója a rendezési tervekről. Keressük Csernyus Lőrinct, aki nincs a teremben. Végül megkerült és rövid szóbeli kiegészítést tett.

10:33 Kovács Sándor (Fidesz) hasznosnak találja a főépítész ötletét, mely szerint szebb körülményeket kellene biztosítani az autópálya lehajtójánál, a város határánál.

10:36 Dr. Hadik György és dr. Sánta Sándor szerint több konkrétumot kellett volna írni a tervbe.

10:37 A tájékoztatót végül Hadik tartózkodásával elfogadták.

96965240

10:40 Beszámoló a polgármesteri hivatal munkájáról. Török nem tudja elfogadni, hiszen ,,eléggé személyesre” sikerült a jogi osztály működésének munkájának leírása. A jegyző nem érti, hogy a képviselő mire gondolt. Végül megszavazták egy tartózkodással.

10:48 Beszámoló a jogi személyiségű társulásokban végzett tevékenységről. Dr. Török Miklós kérdéseire elhangzott, hogy nem gyomnövényt ültettek a rekultivált szeméttelepekre; csak megfelelő minőségű víz kerül a háztartásokba; nem maradt maradványösszeg a csatornázásból. Weszelyné elmondta, hogy ő szelektíven gyűjti a szemetet, de a kukások mégis egybe öntik. Döbbenet.

10:54 Dr. Hadik György úgy érzi, hogy itt azért lágyabb a víz, mint mondjuk Budapesten, talán az arzéntartalma magas egy kicsit.

10:56 Farkas Éva Erzsébet: ,,valóban voltak eltérések a víz vizsgálata során”.

10: 57 Ezt is megszavazták, halad ez.

10:58 Tájékoztató az önkormányzat által alkalmazott szakértők munkájáról – ez is pipa.

11:02 Első előterjesztés: a helyi adókról szóló önkormányzati rendelet módosítása. Török tartózkodásával elfogadták.

11:10 A talajterhelési díjról szóló önkormányzati rendelet módosítása. Összekavarodott a Fidesz: dr. Török Miklós módosító javaslatát többen is elfogadták közülük, de utána újraszavazással javították hibájukat.

11:11 A rendeletet pedig elfogadta többség.

11:12 Kabaré: most a jegyzőkönyv-hitelesítő Kovács Sándor nincs a teremben.

11:13 A polgármester tíz perc szünetet rendelt el.

00424004

11:26 Folytatás. Először arról szavaztak, hogy újraszavazzák az előző rendeletet. Másodszor pedig magáról a rendeletről.

11:29 A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról és a térítési díjakról szóló önkormányzati rendelet módosítása. Dr. Sánta Sándor hozzászólására elhangzott Farkas Éva Erzsébettől, hogy egy évre kapta meg az Eurest az étkeztetést. Jelenleg egyik makói vállalkozó sem tudta volna ezt ellátni.

11:31 2015. évi költségvetési rendelet módosítása. Jöttek be plusz források, valamint a kiadásoknál átvezetésre kerültek különböző összegek, ezért van szükség a módosításra.

11:36 Visszatérítendő támogatás nyújtása a Makó és Térsége Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás részére. A pénzt január 31-ig fizetik vissza a városnak.

11:37 Makó és Vonáskörzete Egészségügyi Ellátásáért Alapítvány támogatása. Kettő millió forint vissza nem térítendő támogatásról van szó, a városatyák megadták.

11:38 Visszatérítendő támogatás nyújtása a Makói Roma Nemzetiségi Önkormányzat részére. Itt háromszázezer forintról van szó, kulturális programok miatt, a projekt ugyanis utófinanszírozott. Ezt is elfogadták.

11:41 A Makói Városgazdálkodási Nonprofit Kft. törzstőkéjének rendezése. Az Állami Számvevőszék megállapította, hogy a törzstőke több, mint harminc millió forinttal volt magasabb, mint lehetett volna.

11:42 Tulajdonosi részesedések kivezetése. Az önkormányzat több értékpapírja is elévült, amelyek vállalatoknál voltak. Dr. Sánta Sándor büszke rá, hogy ’90-94 között Pick-részvényekből vették meg a Koronát.

11:46 Vezetékszolgalmi jogot alapító megállapodás megkötése az M43 Cleaning Kft-vel.

11:48 Maros-völgyi LEADER Egyesülettel kapcsolatos döntések. Rozsnyai Éva elmondása alapján beolvadással megszűnnek és beolvadnak a Tisza és Maros Vidéke Egyesületbe, valamint több dolog is van, ami testületi döntést igényel.

11:53 Képviselő-testület 2016. évi munkaterve. Dr. Török Miklós módosító javaslatát a többség lesöpörte, az eredeti anyagot pedig mindenki elfogadta Török tartózkodásával.

11:59 2016. évi belső ellenőrzési terv – megszavazva.

12:02 Szociális Szolgáltatástervezési koncepció felülvizsgálata. ’11-ben kellett volna felülvizsgálni, de nem történt meg.

12:06 Még egyébként tizenhét előterjesztés van.

12:10 Dr. Zentay Ferenc Józsefné Dr. Soós Klára Mária háziorvossal új feladat-ellátási szerződés megkötése.

12:11 A 370/2015. (XI.25.) MÖKT h. számú határozat kijavítása. Egy technikai jellegű előterjesztés, rossz név szerepelt egy határozaton, ezt most kijavították.

12:12 Politikai pártok helyiségbérleti díjainak meghatározása 2016. évtől, ez nettó 400 ft/nm. Jelenleg csak a Jobbik bérel önkormányzati helyiséget Makón, hangzott el Török kérdésére.

12:14 Korona Üzleti és Konferenciaközpont bérleti díjainak meghatározása 2016. évtől. Elfogadták.

12:15 Haszonbérleti díjak meghatározása és Maros-parti üdülőtelkek bérleti díjának meghatározása 2016. évre. Elhangzott: nem emelkednek a díjak jövőre. Hadik: ,,ilyen az önkormányzat, nem emelünk díjakat”. Török: ,,azért az infláció is segített ebben, hogy nem szükséges az emelés”.

12:20 Széchenyi tér 8. fsz. 6. sz. üzlethelyiség bérleti díjának felülvizsgálata.

12:22 Köztemetőkre vonatkozó díjak éves felülvizsgálata. A díjak nem emelkednek.

12:23 A polgármester egy órás szünetet rendelt el.

52340074

13:35 Folytatódik a munka. Zeitler Ádám és dr. Hadik György nem jött vissza a szünetről.

13:38 Best of Makó odaítélésének szabályzata. Dr. Török Miklóst érdekli, hogy miért kell jelentős összeget is adni a díjazottaknak. A kabinet iroda vezetője elmondta, hogy idén is járt érte pénz. Zeitler Ádám visszaért az ebédszünetről közben.

13:44 A Makó és Térsége Egészséges Környezetéért Közalapítvány 2015. évi beszámolóját is megszavazták.

13:48 A Luczay Aurélné Kiss Aranka Közalapítvány és a Makó Város Fejlődéséért Közalapítvány 2015. évi beszámolóját is elfogadták. Utóbbi elnöke, – aki a makói Fidesz alelnöke is, – dr. Halmágyi Pál elmondta, hogy számos támogatójuk van, a Givaudantól közel 8 millió forintot kaptak.

13:50 Beszámoló a Makói Települési Értéktár Bizottság 2015. évi I. féléves munkájáról.

13:51 Külügyi terv és külkapcsolati megerősítő levél.

13:52 Tájékoztató a testületi határozatok végrehajtásáról.

13:53 Zárt ülés következik.


14:03 Gyógyszertámogatási ügyről és lakás csere iránti kérelemről döntöttek.

14:04 Egyebek. Kovács Sándor kér szót. Szerinte az autóbusz pályaudvarnál kezdenek magasra nőni a bokrok, jelezni kelleni a fenntartónak. Weszelyné a kórház körüli parkolásról beszél. Ismeretei szerint a közterület felügyelethez tartozik, ezért sok pénzt lehetne beszedni bírság címén.

14:07 Véget ért az idei utolsó testületi ülés. A városatyák vélhetően januárban ülnek össze legközelebb.

[ad 2]

Tetszenek a cikkeink? Szeretné, ha a jövőben is olvashatna ilyeneket?

A Makói Csípős kormányfüggetlen hírportál. Célunk a Makó és térségi valóság bemutatása, küzdelem a korrupció és a közéleti arrogancia ellen. Nem áll mögöttünk milliárdos és nem vagyunk kitömve közpénzzel sem. Éppen ezért működésünkre az olvasók, az Önök segítségére van szükségünk.

A Donably-n könnyedén beállíthatja, mekkora összeggel tudja támogatni munkánkat.

Havi ezer forint is nagy segítség!

TOVÁBB A RÉSZLETEKHEZ…

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on email
Email

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail-címet nem tesszük közzé.

Legfrissebb híreink

A nap témája: Tovább szegényedünk, őszre várható a legdurvább infláció

Az őszi hónapokban tetőzik az infláció, majd ezt követően lassan mérséklődik, 2023 végén visszatér a jegybanki toleranciasávba és 2024 első félévében eléri a 3 százalékos jegybanki célt – mondta a Magyar Nemzeti Bank (MNB) ügyvezető igazgatója az Inflációs jelentést bemutató online sajtótájékoztatón csütörtökön.

Tovább »

kapcsolódó cikkeink

Dr. Lantos Péter professzor lesz Makó díszpolgára

Szerdán zárt ülésen döntött arról a testület, hogy Makó Város Díszpolgára kitüntető címet adományoz Dr. Lantos Péter professzor részére, elismerve ezzel egész életművét, mellyel általános elismerést szerzett, és hozzájárult Makó város jó hírnevének öregbítéséhez. Az elismerést az augusztus 20-i ünnepségsorozat részeként adják át.

Tovább olvasom »